Varșovia / Sofia / Praga / București / Bratislava / Budapesta, 5 octombrie 2020

Premierului României, Domnul Ludovic Orban

 

 

Stimate Domnule Prim-Ministru,

 

Cu acest apel, ne adresăm dumneavoastră înaintea Consiliului European din 15-16 octombrie, care va fi decisiv pentru ambiția climatică europeană și pentru redresarea ecologică a economiilor noastre.

În special datorită unei istorii comune din ultimele decenii, țările din Europa Centrală și de Est se confruntă cu provocări similare de dezvoltare economică și de mediu, cum ar fi moștenirea industriei grele post-socialiste, precum și necesitatea unor investiții semnificative pentru a permite transformările necesare pentru punerea în aplicare a unei acțiuni climatice ambițioase în conformitate cu Acordul de la Paris.

Chiar dacă în prezent țările noastre răspund diferit la criza COVID-19 și la inițiativa European Green Deal, interesul principal al societăților noastre este similar. În ultimele șase luni ale pandemiei, sute de mii de cetățeni, experți, universitari, actori ai societății civile ori artiști au cerut reînnoirea economică și socială de-a lungul valorilor comune umane și europene, inclusiv conștientizarea schimbărilor climatice la nivel național și european. Cu acest apel, am dori să consolidăm aceste inițiative anterioare și să subliniem necesitatea de a ne asigura că toate cheltuielile din bugetul UE și, în special, politica de coeziune a UE și Fondul de tranziție echitabilă, trebuie să fie rezistente la schimbările climatice și să stimuleze tranziția către neutralitatea climatică, în interesul societăților și economiilor din Europa Centrală.

Următorul deceniu va fi crucial pentru luarea măsurilor necesare și a evita impactul mai grav al schimbărilor climatice, deoarece impactul acestora afectează deja regiunea noastră în modul cel mai profund din Europa. Luând în considerare alte provocări ecologice (pierderea biodiversității, lipsa apei), nevoia de a dezvolta strategii cuprinzătoare cu privire la protecția mediului este mai crucială și mai urgentă ca niciodată. Numai prin creșterea acțiunii climatice acum, putem evita cele mai severe efecte ale fenomenelor meteorologice extreme, cum ar fi scăderea substanțială a producției culturilor, creșterea crizei apei, frecvența și severitatea valurilor de căldură, care se așteaptă să provoace în UE pierderi economice de 175 miliarde EUR pe an. Ne depărtăm în mod alarmant de obiectivul Acordului de la Paris de a limita creșterea temperaturii la 1,5 ° C și ne îndreptăm către o lume cu 3-4 grade Celsius mai fierbinte decât nivelurile pre-industriale până la sfârșitul acestui secol. Prin urmare, este esențial ca UE să acționeze pe deplin pe baza angajamentului său în temeiul Acordului de la Paris.

Nu putem ieși din actuala criză economică aprofundând alte crize existente. Avem nevoie de reforme și politici inteligente care să poată aborda în mod eficient multiplele crize economice, de sănătate și climatice în același timp. Regiunea Europei Centrale nu mai poate rămâne în urmă în acest proces și există un sprijin din ce în ce mai mare pentru acțiuni climatice mult mai ambițioase și un model economic mai durabil în țările noastre – Bulgaria, Republica Cehă, Polonia, România, Slovacia și Ungaria.

Acum, înainte de Consiliul European din 15-16 octombrie, care va aborda îmbunătățirea țintei climatice UE 2030, cu statele membre elaborând planurile naționale de redresare și reziliență, precum și planurile lor de cheltuieli pentru fondurile UE, este un moment esențial pentru acțiune climatică ambițioasă atât la nivel european, cât și național. Acesta este motivul pentru care noi, în calitate de reprezentanți ai societății civile din Europa Centrală, ai companiilor, orașelor și inițiativelor locale și regionale și ai mediului academic, vă invităm să vă angajați într-o redresare economică ecologică și echitabilă care ar:

– asigura că acțiunea UE privind schimbările climatice este în concordanță cu obiectivul de 1,5 ° C al Acordului de la Paris, sprijinind creșterea obiectivului UE privind schimbările climatice la cel puțin 65% reduceri ale emisiilor, comparativ cu nivelurile din 1990;

– face ambițioase și coerente Pactul verde european, bugetul UE și strategiile de redresare ale statelor membre, asigurând că banii și investițiile contribuabililor UE conduc cât mai multe acțiunile climatice;

– consolida justiția socială în timp ce combate clima și alte crize ecologice cu care ne confruntăm;

– reconsidera profund modelul nostru economic actual pentru a-l face compatibil cu protecția climei și justiția socială, în loc de soluții rapide;

– crea de locuri de muncă de calitate, stabile și sănătoase și ar promova inovațiile care să ne servească nouă și generațiilor viitoare și ar crea perspective pentru un viitor durabil;

– include sprijin public pentru politici și proiecte care combină acțiunea climatică cu îmbunătățirea calității aerului, apei și solului, a serviciilor publice precum îngrijirea sănătății și educația;

– elabora măsuri de eficiență energetică și sprijin pentru surse regenerabile de energie, transport durabil și mobilitate, și s-ar concentra asupra agriculturii și alimentelor;

– plasa valorile europene, democrația și solidaritatea în centrul său; ar îmbunătăți participarea și transparența în proiectarea politicilor generale și a soluțiilor speciale.

Există deja strategii cuprinzătoare de redresare ecologică și soluții, toate dezvoltate și susținute de diferiți actori și de societatea civilă. Pachetele de redresare și măsurile de stimulare financiară care sunt pregătite de Uniunea Europeană și de statele membre oferă o oportunitate unică de a se concentra asupra beneficiilor sociale și economice ale acțiunilor climatice ambițioase, de asemenea, pentru regiunea Europei Centrale.

 

Cu stimă,

Raul Cazan,

2CELSIUS, România

 

Scrisoarea apel în format PDF

Anexa 1: Inițiative selectate de recuperare ecologică

Anexa 2: Semnatarii – în numele a peste 180 de organizații din Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România și Slovacia.