Impactul negativ al arderii biomasei pentru energie atinge oamenii și comunitățile în moduri diverse și grave. Exploatarea agresivă a biomasei lemnoase distruge în mod evident pădurile. Mai mult decât pierderea unor vaduri de carbon critice, distrugerea pădurilor perturbă ecosistemele complexe.

La fel de importante sunt daunele economice, de sănătate și culturale cauzate de industrie.

Acțiunea în justiție

2Celsius, alături de ceilalți reclamanți din Procesul Biomasei din UE contestă prejudiciile mari cauzate de producerea de energie din biomasă. Impactul este resimțit nu numai în Europa ci și în America de Nord.

Alături de 2Celsius, reprezentată de Raul Cazan, reclamanți au mai fost: Hasso Krull din Estonia, Bernard Auric din Franța, Tony Lowes din Irlanda, Peter Sabo și organizația sa WOLF din Slovacia și Kent Robertson din SUA.

Considerarea biomasei ca fiind neutră din punct de vedere climatic e contrară descoperirilor științifice care arată că arderea lemnului pentru a produce energie emite în mod obișnuit de 1,5 ori mai mult CO2 decât cărbunele și de trei ori mai mult decât gazele naturale.

Statele Membre sunt obligate să respecte Directiva privind Energiile Regenerabile (revizuită) și nu pot face ele însele schimbările necesare. Este motivul pentru care noi, reclamanții, ne-am adresat Curții Europene de Justiție.

De ce 2Celsius?

Am cerut Curții un lucru extrem de simplu: să anuleze prevederile legate de biomasa forestieră din Directivă și, consecutiv, să stopeze subvențiile și măsurile de sprijin continue care au dus la o creștere rapidă a tăierilor industriale de păduri în Europa și America de Nord, dar și la creșterea dependenței de bioenergie forestieră în UE.

Centralele producătoare de energie din biomasă din România beneficiază de subvenții pe bază de certificate verzi susținute de toți consumatorii români pe propriile facturi. Compania primește 3 certificate verzi pe fiecare megawatt produs și livrat. Centralele pe biomasă au o pondere de aproximativ 1-3% din totalul puterii instalate sistemul energetic național al României.

Argumente pentru respingerea acțiunii

Acțiunea a fost respinsă de către judecătorii europeni în lipsa unui “interes direct și individual”.

2Celsius, ca organizație non-guvernamentală, își susținuse acțiunea în virtutea reprezentării interesului public afectat îndeobște de defrișări.

“În ceea ce privește solicitanții care sunt grupuri reprezentând un interes ecologic, trebuie remarcat de la bun început că, la fel ca în cazul solicitanților care sunt persoane fizice, aceștia nu au demonstrat că directiva atacată îi privește individual”, se arată în încheierea judecătorească.

Pentru viitoare acțiuni e util de știut că, conform jurisprudenței Curții, acțiunile în anulare formulate de organizații pot fi admisibile în trei tipuri de situații:

1) atunci când o dispoziție legală acordă în mod expres o serie de competențe procedurale asociațiilor comerciale;
2) atunci când asociația reprezintă interesele membrilor săi care ar fi, ei înșiși, îndreptățiți să introducă acțiuni;
3) atunci când asociația este distinsă individual, deoarece interesele sale proprii ca asociație sunt afectate, în special deoarece poziția sa de negociere a fost afectată de măsura a cărei anulare este solicitată (a se vedea ordonanța din 23 noiembrie 1999, Unión de Pequeños Agricultores / Consiliul, T -173/98, EU: T: 1999: 296, punctul 47 și jurisprudența citată).

În cazul nostru, nu am putut pretinde, și nici demonstra, că intrăm în una dintre aceste situații.

Urmările procesului

Procesul a dus la formarea unei coaliții mari la nivel european între grupuri diverse, unite în scopul de a proteja pădurile împotriva inițiativelor legislative pervertite de lobby-ul industriei. Coaliția, intitulată Forest Defenders Alliance, urmărește și inițierea de noi litigii strategice atât la nivel național cât și european.

Mai mult, grație eforturilor de advocacy depuse de grupuri europene precum European Environmental Bureau și Climate Action Network Europe din care 2Celsius face parte, restricțiile privind calitatea procesuală a ONG-urilor de mediu vor fi parțial înlăturate. Uniunea Europeană încalcând astfel Convenția de la Aarhus privind accesul la informațiile de mediu și la justiție în cauze de mediu.

În primă fază, se va extinde domeniul de aplicare al procedurii de revizuire prin modificarea definiției „actelor administrative”: actele administrative de „domeniu individual” (adică acte care se adresează direct unei persoane sau în cazul în care persoana afectată poate fi distinsă individual) la acte administrative de „domeniu general”. Acesta este un amendament important și binevenit, având în vedere că domeniul de aplicare restrâns anterior a fost identificat ca un obstacol cheie de către ONG-uri precum 2Celsius în EU Biomass Case.

 

Descarcă aici varianta PDF.