De ce e important?

Bioenergia reprezintă în prezent marea majoritate (65%) din mixul de energie regenerabilă din UE. Cu toate acestea, bioenergia nu este pur și simplu visul curat la care am sperat cu toții că ar fi: arderea biomasei are ca rezultat încă emisii de CO2 provenite de la coș și, în unele cazuri, poate chiar să înrăutățească încălzirea globală.

Subvențiile și stimulentele guvernamentale au încurajat industriile să folosească din ce în ce mai mult biomasă la niveluri alarmant de nesustenabile. În timp ce transformarea deșeurilor organice din industriile existente (cum ar fi silvicultura) în energie este o utilizare pe deplin sensibilă a unui produs secundar altfel inutil, acum vedem din ce în ce mai mult din lemn bun care este tăiat pur și simplu pentru a fi ars. Aceasta este însăși definiția ineficienței resurselor într-o lume săracă în resurse.

Directiva actuală privind energia regenerabilă a UE a extins recoltarea pădurilor pentru combustibil și a crescut emisiile de gaze cu efect de seră. Ne putem aștepta la mai multe daune aduse pădurilor și climei în temeiul directivei revizuite (RED II), care intră în vigoare în 2021.

În urma unui scandal din ce în ce mai mare privind exploatarea forestieră ilegală, gestionarea ineficientă a resurselor forestiere și gestionarea defectuoasă a ariilor protejate Ministerul Mediului a modificat în 2016 un ordin ministerial, limitând cantitatea de biomasă lemnoasă care poate fi utilizată pentru producerea de energie și exceptând lemnul de foc de la acordarea de certificate verzi. Cu toate astea, țintele asumate de România pentru 2030 presupun multă energie din biomasă, presupus regenerabilă, fără să fie clar dacă vor exista criterii clare de durabilitate pentru materiile prime folosite.

Ce facem noi?

Lucrăm activ pentru a evidenția pericolele și faptul că utilizarea actuală a bioenergiei în România nu este durabilă și că politicile care contribuie la creșterea utilizării bioenergiei trebuie să schimbate.

România trebuie să ia măsuri pentru a reforma unele instituții corupte și subfinanțate legate de sectorul forestier și de conservare și poate juca un rol general pozitiv în susținerea unui cadru durabil de bioenergie la nivel național.