Titlu: Bioregio Carpathians

Finanțator: Programul de cooperare transnațională EU SEE

Valoare: EUR 6.000

An: 2013

BioREGIO Carpathians (2013), condus de EURAC (Academia Europeană) din Bolzano-Bozen, a urmărit să demonstreze modul în care gestionarea integrată a bunurilor naturale ale Carpaților poate stimula atât dezvoltarea durabilă, cât și conectivitatea ecologică în regiunea carpatică.

2Celsius a contribuit la cercetarea aprofundată a ariilor protejate și la conservarea din România în zona munților Carpați ca un context european spin-off. Cercetările juridice de mediu realizate de Raul Cazan, au fost publicate în volumul “Toward the Protection of Biodiversity and Ecological Connectivity in Multi-Layered Systems publicat de Nomos în Germania.

Cartea, editată de Mariachiara Alberton și care se bucură de contribuții ale unor profesori de prestigiu, precum Ludwig Kraemer, a investigat instrumentele juridice și de politici care afectează direct sau indirect protecția biodiversității și conectivitatea ecologică la nivel internațional, UE, regional, național și sub-național. În special, analiza identifică actele legale și strategice care susțin menținerea sau îmbunătățirea suplimentară a conectivității ecologice și protecția habitatelor și speciilor. (Serie: Schriftenreihe der Europaischen Akademie Bozen, Bereich „Minderheiten und Autonomien”)

Împreună cu părțile interesate regionale, proiectul a identificat oportunitățile de dezvoltare în zonele protejate din Carpați și a găsit modalități de cooperare pentru a le aduce la viață.

Proiectul a detectat coridoare ecologice principale din zona carpatică și a formulat recomandări de politici care favorizează eliminarea barierelor naturale, legale, sociale și economice care afectează conectivitatea ecologică din regiunea carpatică. Odată cu elaborarea listelor roșii de habitate și specii din Carpați, precum și a unei liste de specii invazive, proiectul a arătat fragilitatea ecosistemului din Carpați și modalități de stimulare a acțiunilor politice suplimentare.

BioREGIO Carpathians a fost un proiect de cooperare transnațională, co-finanțat în cadrul celui de-al doilea apel al Programului de cooperare transnațională EU SEE, zona prioritară „Protecția și îmbunătățirea mediului”. O strânsă interrelație între obiectivele proiectului și Convenția Carpatică a asigurat o monitorizare adecvată a rezultatelor proiectului la nivel politic.