Comisia solicită României să respecte cerințele Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa și să măsoare, să informeze publicul și să raporteze în mod fiabil cu privire la gravitatea poluării aerului. În particular, România nu a respectat valorile-limită pentru dioxidul de azot (NO2) în aglomerările București, Brașov, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara și nu a luat măsuri corespunzătoare pentru a scurta cât mai mult posibil perioadele de depășire.

Comisia solicită de asemenea clarificări cu privire la monitorizarea corespunzătoare a concentrațiilor de dioxid de azot (NO2) într-una dintre aglomerări (București). Prezența unor concentrații ridicate de NO2 implică riscuri pentru sănătatea umană. Prin urmare, Comisia a decis astăzi să trimită României o scrisoare de punere în întârziere, acordându-i un termen de patru luni pentru a lua măsurile necesare în vederea remedierii deficiențelor identificate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilora reacționat deja la decizia de a demara procedura de infringemenet, comunicând că a luat act de decizia Comisiei Europene, de a demara procedura de infringement împotriva țării noastre, pentru depășirile constante ale concentrațiilor de dioxid de azot (NO2) în aglomerările urbane București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara. Executivul European solicită țării noastre să transmită măsurile pe care autoritățile locale care administrează cele cinci aglomerări le vor lua pentru a limita emisiile de NO2 și, totodată, calendarul asumat de primării, în acest sens.

Proiect 2Celsius pentru monitorizarea poluării cu NO2

2Celsius, în parteneriat cu Deuthsche Umwelthilfe (DUH), a început un proiect de măsurători independente a dioxidului de azot în 3 orașe din România – București, Brașov și Cluj. Măsurătorilevor fi făcute cu tuburi de difuzie ale căror date vor fi interpretate la un laborator din Elveția, utilizând o metodologie de măsurare folosită la nivel internațional. Tuburile de difuzie sunt o tehnologie folosită chiar de autorități în țări precum Marea Britanie, pentru a obține o densitate mai mare a punctelor de măsurare a concentrației de dioxid de azot din aer și pentru a compensa astfel cu date relevante măsurătorile efectuate cu aparatură omologată. Prin această inițiativă, ne propunem să atragem atenția asupra emisiilor din trafic și efectelor lor, cât și asupra alternativelor existente pentru a ține publicul informat cu privire la chestiuni de sănătate publică.

Actuala procedură de infringement pe poluarea aerului cu NO2 vine la câteva zile după ce România a fost condamnată de Curtea Europeană de Justiție pentru încălcarea constantă a limitelor de poluare a aerului cu particule în suspensie.