2Celsius a participat la prima Adunare Generală a Coaliției pentru Standardele de Mediu (ECOS), care a avut loc la Bruxelles, pe 11 și 12 iunie 2024. Reprezentanții noștri au luat parte la două grupuri de lucru: energie și materiale rare și transparență de mediu.

Ne-am alăturat acestei rețele europene foarte importante pentru a analiza avantajele bateriilor pentru vehicule electrice (VE) din perspective de mediu și sociale. Am crescut într-o școală de scepticism ecologic, astfel încât impulsul actual de înlocuire a mașinilor cu combustie internă cu vehicule electrice poate părea cel puțin prost conceput. Problema majoră constă în materialele necesare pentru producerea bateriilor.

Totuși, există și aspecte pozitive. Regulamentul privind bateriile al Uniunii Europene reprezintă un cadru legislativ pionier care abordează în mod cuprinzător întregul ciclu de viață al bateriilor, de la producție și distribuție până la reciclare și eliminare. Această abordare holistică asigură reglementarea minuțioasă a tuturor impacturilor de mediu, economice și sociale ale bateriilor, promovând sustenabilitatea și inovația în întreaga industrie.

Pentru societatea civilă din Europa Centrală și de Est, există mai multe motive convingătoare pentru a se angaja și a susține Regulamentul UE privind bateriile. În primul rând, această regiune este pregătită să devină un jucător semnificativ în lanțul de aprovizionare cu baterii, având în vedere depozitele sale bogate de materii prime esențiale, cum ar fi litiu, cobalt și nichel. Regulamentul impune practici stricte de aprovizionare, promovând astfel transparența și achizițiile etice, ceea ce ar putea stimula dezvoltarea economică, asigurând în același timp protecția mediului și responsabilitatea socială.

În al doilea rând, regulamentul subliniază importanța reciclării și a economiei circulare. Europa Centrală și de Est, care se confruntă adesea cu poluarea de moștenire și provocări legate de gestionarea deșeurilor, ar putea beneficia substanțial de pe urma tehnologiilor avansate de reciclare și a investițiilor în infrastructură pe care regulamentul le încurajează. Aliniindu-se la aceste standarde, țările din această regiune pot atenua degradarea mediului și pot crea noi locuri de muncă verzi, integrându-se mai bine în piața mai largă a UE.

În plus, regulamentul urmărește să îmbunătățească performanța bateriilor și standardele de siguranță, ceea ce este esențial pentru protecția consumatorilor și fiabilitatea vehiculelor electrice (VE) și a sistemelor de stocare a energiei regenerabile. Pe măsură ce țările din Europa Centrală și de Est adoptă tot mai mult VE și soluții de energie regenerabilă, respectarea acestor standarde va asigura că nu rămân în urmă în tranziția către un viitor energetic durabil.

În cele din urmă, implicarea activă în implementarea și adaptarea la Regulamentul UE privind bateriile poate împuternici organizațiile societății civile din această regiune să influențeze elaborarea politicilor, să susțină interesele locale și să asigure maximizarea beneficiilor socio-economice ale acestui cadru de reglementare. Această implicare poate duce la politici publice mai bine informate, care reflectă nevoile și capacitățile unice ale Europei Centrale și de Est, promovând cooperarea și dezvoltarea regională.

În concluzie, Regulamentul UE privind bateriile prezintă o oportunitate fără precedent pentru Europa Centrală și de Est de a-și spori rolul în lanțul valoric global al bateriilor, de a promova dezvoltarea durabilă și de a aborda provocările de mediu și sociale prin conformitatea progresivă cu reglementările.

2Celsius e membru al ECOS din 2021.