EU Biomass Case

This post is also available in Engleză

Pentru a evita încălzirea climatică catastrofală, trebuie să reducem radical emisiile și să creștem „vadul” de carbon – adică absorbția de carbon în ecosistemele naturale. Pădurile sunt cea mai bună speranță pentru a scoate carbonul din aer.

Dar ignorând avertismentele oamenilor de știință din întreaga lume și ale consilierilor proprii, UE a adoptat o politică de energie regenerabilă care promovează tăierea și arderea lemnului forestier ca fiind „neutru”, bazată pe ideea că pomii vor crește în viitor.

Directiva actuală privind energia regenerabilă a UE a extins recoltarea pădurilor pentru combustibil și a crescut emisiile de gaze cu efect de seră. Ne putem aștepta la mai multe daune aduse pădurilor și climei în temeiul directivei revizuite (RED II), care intră în vigoare în 2021.

Cu acest caz înregistrat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, 2Celsius, împreună cu alți 5 reclamanți din UE și SUA prezintă dovezi că bioenergia nu dăunează doar pădurilor și climei – dăunează și oamenilor. Reclamanții din Estonia, Franța, Irlanda, România, Slovacia și SUA oferă dovezi că exploatarea forestieră și arderea biomasei distrug patrimoniul cultural, accelerează distrugerea pădurilor antice și dăunează sănătății și bunăstării comunităților.

Cazul arată că promovarea UE de arderea lemnului forestier contravine promisiunilor Tratatului privind funcționarea UE: păstrarea și protejarea mediului, utilizarea resurselor naturale cu prudență, combaterea schimbărilor climatice, utilizarea științei pentru informarea politicii, faceți poluatorul să plătească.

Este timpul pentru acțiuni reale cu privire la climă – și recoltarea pădurilor pentru combustibil este o mare problema.

Tăieri abuzive în Parcul Național Domogled, Romania. Credit foto: Andrei Ciurcanu

Luni, 4 martie 2019, a fost înaintat la Curtea Generală Europeană din Luxemburg o cauză de stabilire a precedentului, care a contestat tratarea biomasei forestiere ca combustibil regenerabil în Directiva revizuită a energiei regenerabile din 2018 a Uniunii Europene (cunoscută sub numele de RED II). Cazul susține că RED II va accelera devastarea răspândită a pădurilor și va crește semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră, fără a ține cont de emisiile de CO2 provenite din combustibilii de lemn. Centralele electrice pe lemne emit mai mult CO2 pe unitatea de energie generată decât instalațiile pe cărbune, dar RED II consideră aceste emisii ca fiind zero. Tratarea biomasei forestiere ca energie regenerabilă cu conținut redus de zero sau cu emisii reduse de carbon atât în ​​RED I, cât și în RED II are și va continua să crească presiunea de recoltare asupra pădurilor din Europa și America de Nord pentru a răspunde cererii crescânde de combustibil din biomasă lemnoasă în UE.

Reclamanții – un grup de persoane și organizații neguvernamentale (ONG) – susțin că includerea biomasei forestiere ca sursă de energie regenerabilă în directivă este incompatibilă cu obiectivele de mediu ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv:

„Păstrarea, protejarea și îmbunătățirea calității mediului, protejarea sănătății umane, utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale, promovarea măsurilor la nivel internațional pentru a face față problemelor de mediu regionale sau mondiale și, în special, combaterea schimbărilor climatice” (art.191 ( 1)).“

RED II obligă statele membre ale UE să atingă un obiectiv la nivelul UE de 32% consum de energie din surse regenerabile până în 2030 și este un element critic în obiectivul general al UE de a reduce emisiile de carbon cu 40% sub nivelurile din 1990 până în 2030. Cazul argumentează că la aprobarea textului directivei, Comisia Europeană, Parlamentul și Consiliul nu au ținut cont de datele științifice și tehnice disponibile cu privire la potențialul de recoltare și combustie de biomasă forestieră care ar dăuna ecosistemelor forestiere și de a submina obiectivele climatice. În ciuda avertismentelor consilierilor UE și a altor experți, RED II ignoră principiul precauției și principiile acțiunii preventive, așa cum se impune în tratat (art.191 (2-3)).

Reclamanții susțin că includerea biomasei forestiere în directivă încalcă drepturile și libertățile lor fundamentale. Fiecare a suferit și va continua să sufere, dăunează direct consecințelor politicii energetice a Directivei privind biomasa. Aceștia susțin că aceste încălcări nu sunt necesare și nici nu îndeplinesc cu adevărat obiectivele importante de protecție a mediului ale UE și, prin urmare, sunt impermeabile în conformitate cu Carta UE privind drepturile fundamentale (art. 32 și 57).

Dacă Curtea este de acord să audieze cazul cu cei șase reclamanți, ar fi prima dată când un ONG ar fi fost acordat în fața instanței pentru a contesta o lege sau un regulament al UE, astfel că cazul în sine este potențial de soluționare precedentă.

This post is also available in Engleză