Negociatorii Parlamentului și Consiliului European au ajuns la un acord politic privind noile măsuri pentru calitatea aerului în UE în vederea protejării sănătății umane, ecosistemelor naturale și biodiversității. Noua lege are ca obiectiv reducerea poluării aerului în UE pentru a obține un mediu curat și sănătos pentru cetățeni, precum și eliminarea poluării atmosferice până în 2050.

Standarde și obiective mai stricte privind calitatea aerului

Noile norme stabilesc limite și valori-țintă pentru 2030 mai stricte, în comparație cu normele actuale, pentru mai mulți poluanți, inclusiv pentru particule (PM2,5, PM10), NO2 (dioxid de azot) și SO2 (dioxid de sulf). Pentru cei doi poluanți cu cel mai mare impact documentat asupra sănătății umane, PM2,5 și NO2, valorile limită anuale vor fi reduse la mai mult de jumătate, de la 25 µg/m³ la 10 µg/m³ și, respectiv, de la 40 µg/m³ la 20 µg/m³. De asemenea, în orașe vor exista mai multe puncte de prelevare a probelor privind calitatea aerului. Standardele de calitate a aerului vor fi revizuite până la 31 decembrie 2030 și, ulterior, cel puțin o dată la cinci ani și mai des, dacă noile descoperiri științifice demonstrează necesitatea.

Statele membre vor avea posibilitatea de a solicita amânarea cu până la zece ani a termenului limită din 2030 pentru atingerea valorilor-limită de calitate a aerului, dacă sunt îndeplinite anumite condiții specifice, inclusiv atunci când reducerile necesare pot fi realizate numai prin înlocuirea unei părți considerabile a sistemelor de încălzire domestică existente care provoacă poluare atmosferică.

O mai bună protecție a cetățenilor și accesul la justiție

Colegislatorii au convenit să facă ca indicii de calitate a aerului, în prezent fragmentați în întreaga UE, să fie comparabili, clari și disponibili publicului. Acești indici vor furniza, de asemenea, informații despre simptomele asociate cu vârfurile de poluare a aerului și despre riscurile pentru sănătate asociate pentru fiecare poluant, inclusiv informații adaptate grupurilor vulnerabile, așa cum a solicitat Parlamentul European.

S-a convenit, de asemenea, că cetățenilor afectați și ONG-urilor de mediu ar trebui să li se acorde acces la justiție pentru a contesta punerea în aplicare a acestei directive în statele membre și că cetățenii ar trebui să aibă dreptul la despăgubiri atunci când sănătatea lor a fost afectată din cauza încălcării noilor norme naționale.

Drumul către o calitate a aerului crescută

Pe lângă planurile de calitate a aerului, necesare pentru acele țări din UE care depășesc limitele, toate statele membre vor trebui să creeze foi de parcurs privind calitatea aerului până la 31 decembrie 2028, care să stabilească măsuri pe termen scurt și lung pentru a respecta noile valori limită pentru 2030, așa cum a propus Parlamentul.

Acordul de astăzi reprezintă un pas important în eforturile noastre de a asigura un viitor mai curat și mai sănătos pentru toți europenii. Parlamentul a jucat un rol crucial în revizuirea standardelor de calitate a aerului învechite ale UE, dintre care unele erau vechi de 15 până la 20 de ani, concentrându-se pe o mai bună monitorizare a calității aerului în apropierea surselor majore de poluare, protejând mai bine populațiile sensibile și vulnerabile și asigurându-se că autoritățile locale au sprijinul de care au nevoie pentru a pune în aplicare în mod eficient noile standarde.”, a declarat raportorul Javi López (S&D, ES).

Etapele următoare

Acordul mai trebuie să fie adoptat de Parlament și Consiliu, după care noua lege va fi publicată în Jurnalul Oficial al UE și va intra în vigoare 20 de zile mai târziu. Țările UE vor avea apoi la dispoziție doi ani pentru a aplica noile norme.

Context

Poluarea aerului continuă să fie cauza de mediu numărul unu în ceea ce privește decesele premature în UE, cu aproximativ 300 000 de decese premature pe an. În octombrie 2022, Comisia a propus o revizuire a normelor UE privind calitatea aerului, cu obiective mai ambițioase pentru 2030, în vederea atingerii obiectivului de poluare zero până în 2050, în conformitate cu Planul de acțiune „Zero poluare”.