Environmental Investigation Agency a publicat azi un nou raport despre emisiile de metan asociate importurilor de combustibili fosili din UE, care demonstrează necesitatea de a extinde Regulamentul UE privind metanul la întregul lanț de aprovizionare – inclusiv pentru importuri – pentru a îndeplini obiectivele UE în materie de climă și pentru a pune lumea pe calea reducerii emisiilor de metan cu 45% până în 2030.

Metanul este al doilea cel mai important gaz cu efect de seră (GES), de peste 80 de ori mai puternic decât dioxidul de carbon (CO2) pe o perioadă de 20 de ani. Metanul a contribuit la 25% din încălzirea globală înregistrată în prezent.

Pe fondul angajamentului european privind Green Deal de a reduce emisiile de GES cu cel puțin 55% până în 2030, Comisia Europeană a propus în decembrie 2021 un Regulament privind reducerea emisiilor de metan în sectorul energetic („Regulamentul UE privind metanul”), care se află acum în mâinile Parlamentului European și ale Consiliului.

Având în vedere că UE importă peste 90% din gazul, 97% din petrolul și 70% din cărbunele pe care le consumă, criteriul de referință pentru un Regulament UE privind metanul a fost întotdeauna modul în care acesta abordează segmentul din amonte (producția) al lanțului de aprovizionare. Dependența de importurile de gaz este atât de mare încât UE consumă mai mult de jumătate din gazul comercializat la nivel mondial. În ciuda acestui fapt, Comisia și-a limitat dispozițiile privind monitorizarea și atenuarea emisiilor de metan doar la actorii interni ai UE, absolvind importatorii de obligația de a pune în aplicare măsuri semnificative pentru a avea acces la piața UE.

Aproximativ trei sferturi din totalul emisiilor de metan din operațiunile de petrol și gaze naturale se produc în procesul de producție, prin urmare, emisiile de metan asociate importurilor de combustibili fosili sunt eliberate în cea mai mare parte înainte de a ajunge la granițele UE. UE trebuie să se confrunte cu faptul că aceste emisii sunt un rezultat direct al consumului său de energie.

Regulamentul UE privind metanul propus de Comisia Europeană nu acoperă și importurile, în condițiile în care sunt disponibile cerințele tehnice și juridice, cu costuri reduse, pentru a pune în aplicare norme stricte de-a lungul întregului lanț de aprovizionare. Parlamentul și Consiliul European trebuie să se asigure că UE își îndeplinește obiectivele climatice și că oferă omenirii o șansă de a nu depăși 1,5°C prin extinderea tuturor măsurilor privind importurile.