Titlu: Școala Climei

Finanțator: Agenția executivă pentru educație, audiovizual și cultură (EACEA) – Tineret în acțiune

Ani: 2012-2013

Proiectul a vizat:

(1) Educarea tinerilor cu mai puține oportunități privind provocările globale de mediu și schimbările climatice atât în ​​România, cât și în Lituania, prin dezvoltarea și aplicarea unui cadru de educație nonformală pentru școli.

(2) Consolidarea capacităților organizațiilor și lucrătorilor de tineret implicați în abordarea mai eficientă a activităților de educație nonformală privind provocările globale de mediu și schimbările climatice.

Instruirile pentru lucrătorii de tineret le-au oferit conștientizarea, cunoștințele, abilitățile și instrumentele necesare pentru promovarea și includerea principiilor fundamentale ale ESD în activitatea lor de tineret.

Proiectul s-a concentrat pe prioritățile UE din 2013 în următoarele moduri:

(1) „Școala Climei” s-a concentrat în principal pe prioritatea anuală a provocărilor globale de mediu și schimbărilor climatice, dezvoltând și aplicând practici și activități inovative de educație experiențială nonformală în școlile secundare din regiunile României. Mai târziu, experiența bună a fost împărtășită în Lituania prin instruirea lucrătorilor din tineret lituanieni.

(2) În plus, proiectul a vizat și o altă prioritate anuală importantă a programului Tineret în Acțiune – Șomajul, sărăcia și marginalizarea tinerilor. Prin implicarea școlilor din regiunile rurale cu provocări economice și îndepărtate din România, proiectul s-a adresat educației și incluziunii tinerilor cu mai puține oportunități;

(3) Spiritul de inițiativă, creativitatea și spiritul antreprenorial, angajabilitatea au fost promovate prin creșterea gradului de conștientizare a locurilor de muncă ecologice în rândul tinerilor și inflamarea preocupării lor pentru dezvoltare durabilă, deschizând astfel noi idei pentru alegerile viitoare ale carierei ale tinerilor.

 

Mai mult, proiectul urmărea atingerea următoarelor obiective:

Îmbunătățirea abilităților profesionale, interculturale și lingvistice ale lucrătorilor tineri participanți.
Prin dezvoltarea resurselor umane ale organizațiilor implicate își consolidează capacitățile de a aborda mai bine subiectul provocărilor globale de mediu și schimbările climatice în activitatea lor de tineret.
Dezvoltarea și aplicarea în practică creativă a activităților non-formale de educație de mediu care favorizează preocupările tinerilor pentru provocările globale de mediu și schimbările climatice atât în ​​România, cât și în Lituania.

Responsabilizarea tinerilor, în special a celor cu mai puține oportunități, să ridice în mod activ întrebări cu privire la provocările globale de mediu și schimbările climatice, să-i doteze cu instrumente jurnalistice și abilități de gândire critică care (1) să-i împuternicească să participe la discuțiile publice de mediu (2). posibilitățile lor de angajare.
Promovarea participării tinerilor lituanieni și români la programele europene de mobilitate (YiA, alte programe de învățare pe tot parcursul vieții), sporindu-le spiritul de inițiativă, creativitate și competențe profesionale.