2Celsius, alături de alte 9 organizații neguvernamentale europene, au transmis o scrisoare deschisă către Ministerele Energiei din Uniunea Europeană prin care atrag atenția necesității votării pe 19 decembrie, în cadrul Consiliului Uniunii Europene, a unei versiuni mai stricte a Regulamentul privind metanul.

Semnatarii scrisorii atrag atenția asupra unor preocupări serioase cu privire la versiunea actuală discutată în Consiliu și solicită sprijinul pentru a respingere ei și adoptarea un regulament ambițios privind metanul.
Organizațiile consideră că propunerea actuală a fost slăbită în următoarele puncte:

  • Termenele de monitorizare, raportare și verificare: întrucât propunerea Comisiei urmează cadrul OGMP 2.0 la care companiile cheie din UE s-au angajat deja, dar cu termene mai îndepărtate decât cerințele OGMP, amânarea acestora și mai mult nu are sens și va fi interpretată ca o retragere a UE din rolul său de lider.
  • Frecvențele de detectare și reparare a scurgerilor (LDAR): în timp ce Comisia a propus inspecții pentru scurgeri la fiecare trei luni pentru toate echipamentele, Consiliul propune inspecții numai o dată la șase luni, în cel mai bun caz, iar frecvența scade la trei ani pentru anumite echipamente. LDAR lunar reduce cu 90% emisiile de metan din cauza scurgerilor. LDAR trimestrial reduce cu 80% scurgerile. LDAR la fiecare 6 luni ar reduce scurgerile cu doar 67%. Prin urmare, această modificare ar avea un impact grav asupra cantității de emisii de metan pe care le-ar reduce prezentul regulament.

Alte regiuni precum New Mexico și Colorado necesită deja LDAR trimestrial sau lunar la multe locații. În special, New Mexico necesită LDAR trimestrial sau lunar pentru toate stațiile de compresoare, la nivel de stat. EPA din Statele Unite a propus LDAR trimestrial pentru o gamă largă de site-uri de petrol și gaze, la nivel național, inclusiv toate stațiile de compresoare și depozitele de stocare a gazelor. Canada a propus LDAR lunar la toate site-urile de petrol și gaze. UE ar rămâne astfel în urma partenerilor săi, în ciuda rolului său de lider internațional în domeniul climei. Mai mult decât atât, tehnologiile rentabile pentru LDAR există deja și ar putea fi implementate cu ușurință.

Aerisire și ardere: Această nouă versiune a Consiliului permite industriei să aleagă, în anumite circumstanțe, să evacueze metanul în loc să-l ardă prin arderea la faclă, fără aprobarea autorităților. Acest lucru ar permite o autoevaluare necontrolată. Optarea pentru aerisire în loc de ardere ar trebui să necesite întotdeauna aprobarea autorităților competente:

  • Măsuri privind importurile: Consiliul nu a abordat până acum problema politică cheie a importurilor, în ciuda solicitărilor din partea unor state membre. Potrivit Comisiei UE, până la 90% din emisiile de metan datorate consumului UE au loc în afara UE. Astfel, Regulamentul își va atinge obiectivul climatic doar cu măsuri și cerințe puternice privind emisiile de metan ale energiei importate. Este posibil din punct de vedere legal să se aplice măsuri în temeiul Regulamentului privind metanul în afara granițelor UE.
  • Cărbune: pragul peste care este interzisă evacuarea metanului (articolul 22.2) a crescut de 10 ori față de textul original. În plus, termenul de reglementare a ventilației din cărbunele cocsificabil, care este în general cărbunele cu cele mai mari emisii de metan, este prelungit de la trei ani de la data intrării în vigoare a regulamentului la cinci ani. Prevederile regulamentului privind metanul din mine de cărbune riscă, de asemenea, să fie slăbite în mare măsură și amânate.