Grupul de mediu european Transport & Environment a analizat impactul poluării cauzată de camioane asupra sănătății și care sunt beneficiile economice dacă standardele de emisii de CO2 ar acoperi toate vehiculele de mare tonaj. Aceștia consideră că Parlamentul European și Consiliul ar trebui să profite de negocierile trilaterale privind standardele de CO2 pentru vehiculele grele (HDV) pentru a extinde domeniul de aplicare și la camioanele mici și cele profesionale. Acest lucru ar reduce poluarea atmosferică produsă de vehiculele de mare tonaj cu încă 6 puncte procentuale (87% față de 81%) până în 2050, comparativ cu propunerea Comisiei, și ar economisi 15 miliarde de euro în costuri de sănătate.

  1. Peste 400.000 de persoane au murit prematur în 2020 în UE din cauza poluării aerului. Camioanele și autobuzele sunt responsabile pentru 25% din această situație.
  2. Extinderea standardelor privind emisiile de CO2 la camioanele urbane de livrare, de gunoi și de construcții – care circulă zilnic în orașele noastre – ar reduce, până în 2050, cantitatea de oxizi de azot (NOX) echivalentă cu cea care ar rezulta din eliminarea de pe șosele a 16 milioane de mașini poluante.
  3. Menținerea autocamioanelor mici și a celor profesionale în afara standardelor de CO2 pentru vehiculele de mare tonaj i-ar costa pe contribuabilii UE aproape la fel de mult ca întregul PIB al Maltei (15 miliarde de euro) până în 2050.

Analiza poate fi citită integral, aici.