În comunicarea sa privind intensificarea ambiției UE în materie de climă pentru 2030, Comisia a indicat că analizează extinderea comerțului cu certificate de emisii la transportul rutier și la clădiri și, în consecință, slăbirea sau chiar eliminarea treptată a Regulamentului privind Partajarea Eforuturilor (ESR). T&E consideră că aceasta este o strategie cu risc ridicat, cu recompensă scăzută. Acest briefing explică care sunt aceste riscuri pentru fiecare dintre opțiunile de politică considerate și propune o abordare alternativă a arhitecturii climatice pentru 2030.

În decembrie 2020, toate statele membre ale UE au convenit asupra unui obiectiv climatic sporit de reducere a emisiilor nete cu cel puțin -55% până în 2030. Consecința logică este că toate statele membre contribuie acum la acest nou obiectiv la nivelul UE prin creșterea ambiției politicilor naționale. Acest lucru ar trebui să fie oficializat printr-o creștere a obiectivelor naționale obligatorii din punct de vedere juridic în temeiul Regulamentului privind partajarea eforturilor (ESR).

Cu toate acestea, Comisia Europeană a indicat că analizează o abrogare a ESR și o extindere a comerțului cu emisii la transportul rutier și la clădiri. T&E consideră că aceasta este o strategie cu risc ridicat și recompensă mică. Odată incluse, statele membre nu ar mai avea responsabilitatea internă pentru aceste emisii.

O modalitate mai sensibilă de a introduce un instrument de stabilire a prețului carbonului în sectorul transportului rutier și al construcțiilor ar fi proiectarea acestuia ca o politică de sprijin care susține statele membre să își respecte mai ușor obiectivele de partajare a efortului. Noul ETS pentru transportul rutier și clădiri ar conduce apoi la reduceri suplimentare de emisii în paralel cu măsurile naționale, dar nu ar servi drept instrument principal responsabil pentru respectarea obiectivului pentru 2030. Asta înseamnă că poate fi introdus un mecanism de control al prețurilor pentru a preveni scăderea necontrolată a prețului tonei de carbon, eliminând astfel riscul unui instrument de suport ineficient.

Rămâne în vigoare un stimulent pentru adoptarea unor măsuri suplimentare ale UE (cum ar fi standarde mai ambițioase privind CO2 pentru vehicule), deoarece acestea ar putea ușura și mai mult efortul depus prin politici naționale.

Mai multe detalii în briefing.