INFORMAȚII GENERALE

Metanul și încălzirea globală

Panelul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice (IPCC) raportează că oamenii au crescut temperatura globală a suprafeței Pământului cu 1,07°C între 1850-1900 și 2010-2019. Metanul a contribuit cu aproape jumătate la această creștere a temperaturii. Fiecare grad de încălzire globală accentuează efectele evenimentelor climatice extreme, inclusiv valurile de căldură, secetele, inundațiile și creșterea nivelului mării. Dacă încălzirea depășește 2°C, efectul asupra vieții de pe Pământ va fi catastrofal. În consecință, este extrem de important să reducem substanțial și imediat toate emisiile de gaze cu efect de seră. Iar metanul trebuie combătut pe termen scurt.

Ce sunt emisiile fugitive de gaze?

Emisiile fugitive sunt scurgeri, pierderi sau alte eliberări de metan în atmosferă de către industria combustibililor fosili. Aceste scurgeri apar din segmentele de producție, colectare, procesare, transport și stocare în lanțului de aprovizionare cu gaze naturale. Aceste emisii sunt o problemă serioasă. Metanul este unul dintre cele mai puternice gaze cu efect de seră, responsabil pentru 23% din totalul încălzirii globale. Metanul are o putere de încălzire a atmosferei de peste 80 de ori mai mare decât dioxidul de carbon în primii 20 de ani după ce ajunge în atmosferă. Chiar dacă CO2 are un efect de durată mai lungă, metanul stabilește ritmul încălzirii pe termen scurt.

Cum sunt produse emisiile fugitive?

Emisiile fugitive sunt de obicei pierderi neintenționate. Acestea sunt adesea rezultatul uzurii normale, asamblării necorespunzătoare sau incomplete a componentelor, specificațiilor materiale inadecvate, defecte de fabricație, deteriorări în timpul instalării sau utilizării, coroziunii sau murdăririi. Cu alte cuvinte, echipamentele defectuoase sau prost întreținute duc la scurgerile de metan în atmosferă.

Emisii intenționate sau accidentale?

Unele emisii fugitive sunt intenționate. Altele sunt accidentale. Uneori, o instalație de gaz va elibera și va arde gaz intenționat. Aceasta este arderea la faclă. Este o procedură de siguranță pentru eliberarea presiunii gazului din sistemul de colectare și procesare. Arderea gazului reduce emisiile de gaze cu efect de seră în comparație cu evacuarea gazelor nearse. Emisiile fugitive apar și accidental. Cu toate acestea, Agenția Internațională pentru Energie estimează că 75% din emisiile de metan din operațiunile cu petrol și gaze pot fi prevenite. 40% din emisiile lor actuale ar putea fi evitate fără costuri nete.

Ce conțin emisiile fugitive?

Gazul natural este format din doar câțiva compuși diferiți. El conține cantități mici de etan, propan, butan, etilenă hidrogen sulfurat, dioxid de carbon și vapori de apă. Dar, componenta sa principală este metanul (CH4). Când este extras din zăcăminte subterane, poate consta între 75 și 99% metan. După ce a fost supus rafinării, gazul natural care ajunge în case și afaceri este metan în proporție de 85 până la 95%. Deoarece gazele naturale sunt predominant metan, atunci când apar scurgeri, acestea eliberează în mare parte metan în aer.

Cât metan se scurge la nivel global?

Cea mai bună estimare pentru ratele globale actuale de scurgeri de metan este de aproximativ 570 de milioane de tone în fiecare an. În mod colectiv, aceasta reprezintă aproximativ 20% din toate emisiile de gaze cu efect de seră atunci când sunt convertite în echivalentul lor de dioxid de carbon (CO2). Emisiile fugitive de la combustibilii fosili reprezintă 20% din acest total.

Emisiile fugitive din industria petrolului și gazelor contribuie cu cinci la sută din toate emisiile de gaze cu efect de seră. Operațiunile cu gaze naturale sunt responsabile pentru 40 de milioane de tone de metan sau 1,5% din emisiile de gaze cu efect de seră la nivel mondial. Acest lucru pune la îndoială comercializarea gazului metan drept „combustibil mai curat” de către companiile de combustibili fosili.

CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN ROMÂNIA

Conform Eurostat, sectorul energetic din România era responsabil, în 2020, pentru aproximativ 14% din emisiile de metan la nivel european și se află pe locul 2, după Polonia. În ceea ce privește emisiile fugitive din sectorul de petrol și gaze, România se află pe locul 4 la nivel european după Germania, Italia și Polonia, fiind responsabilă pentru aproximativ 12% dintre emisii.

CARE ESTE REALITATEA DIN TEREN?

Între 8 și 17 iunie 2021 am documentat cu o cameră de termodetecție a partenerilor noștri de la Clean Air Task Force 49 de situri de producție și depozitare țiței și producție și transport de gaze din Oltenia, Muntenia și sudul Transilvaniei.

Ce am constatat?

La aproape toate obiectivele documentate de către 2C și CATF am descoperit cel puțin o sursă de emisii de metan; la majoritatea obiectivelor am documentat mai multe surse de emisii. Am observat cantități semnificative de metan eliberate prin capace de aerisire deschise ale rezervoarelor și de la valvele de presiune ale rezervoarelor. Am observat o frecvență ridicată a ventilarii la coș pentru a reduce presiunea din sistem la instalațiile de gaz din câmpurile de producție. Aproape toate sondele pe care le-am vizitat avea scăpări de gaze (la 25 din 26 de sonde am observat una sau mai multe scăpări). Unele dintre instalații la care am depistat scurgeri de gaze toxice se află în apropierea locuințelor.

România reprezintă o problemă majoră pentru UE în materie de emisii fugitive. Sistemul este învechit; foarte mult metan ajunge în atmosferă din rezervoare și guri de ventilare. Inventarul actual de emisii fugitive se bazează pe estimări, fără măsurători directe. Practicile operaționale sunt emițătoare de gaze.

PREVENIREA EMISIILOR FUGITIVE

PROGRAME SPECIFICE

Monitorizare, Raportare și Verificare (MRV)

Monitorizare, Raportare și Verificare e un program trans-sectorial girat de agențiile specifice ale ONU și de alte organisme internaționale. Un program MRV precis este fundamentul oricărui cadru de guvernanță globală eficientă privind metanul. Până în prezent, emisiile reale de metan din agricultură, energie și deșeuri au scăpat de controlul legiuitorilor și ai factorilor de decizie, multe țări bazându-se pe metodologii de nivel inferior bazate pe factori de emisie învechiți și generici, ceea ce a dus la o subraportare cronică în aceste sectoare. MRV pentru metan necesită o actualizare și o utilizare substanțială, cu o progresie rapidă către utilizarea metodologiilor de nivel superior și încorporarea de noi tehnologii, cum ar fi cele prin satelit, în aer și la sol. Dezvoltarea sistemelor MRV care funcționează bine precis va necesita investiții și sprijin pentru a-l instituționaliza în peisajul nostru industrial și birocratic. Totodată, MRV trebuie făcut regulat și sistematic, asigurându-i-se în același timp utilitatea ca instrument de control și planificare.

Detectarea și Repararea Scurgerilor (LDAR)

Detectarea și Repararea Scurgerilor (Leak Detection and Repair) sunt programe care identifică emisiile neintenționate sau fugitive de la echipamentele dintr-o instalație de petrol și gaze, chimice sau petrochimice. Acesta conduce în practică activitățile de întreținere pentru a reduce în mod eficient emisiile în atmosferă. Programul se aplică intensiv la compușii organici volatili (VOC), dar și la metan.

Interzicerea Venitlării și Arderii de Rutină (BRFV)

Interzicerea ventilării și arderii de rutină (Ban on Routine Venting and Flaring) e o procedură cu scop evident. Cele mai mari beneficii economice, de mediu și sociale nete ar fi obținute prin reducerea ventilării și arderii, reducerea scurgerilor în producția, transportul și arderea de gaze și petrol și reducerea emisiilor de metan din minele de cărbune. Aerisirea și arderea de rutină ar trebui să fie limitate la circumstanțe inevitabile, de exemplu din motive de siguranță, și înregistrate în scopuri de verificare.

Pentru a afla mai multe despre cum putem reduce

emisiile fugitive de metan, citiți studiul 2Celsius: