Centrul pentru Politici Durabile „Ecopolis” cu sprijinul 2Celsius și susținut de ONG-ul internațional juridic ClientEarth a început o contestație juridică împotriva Administrației din București pe motivul incapacității sale de a oferi aer curat cetățenilor Capitalei României.

Conform legislației în vigoare, Primăria este responsabilă pentru pregătirea și adoptarea planurilor de calitate a aerului pentru regiunea capitalei. Ecopolis dă în judecată o serie de prevederi ale Planului Integrat pentru Calitatea Aerului (PICA), elaborat de Municipiul București în scopul combaterii poluării aerului. Procesul se referă la conținutul PICA și nu doar la cerințele formale. O analiză aprofundată, efectuată de Ecopolis, a arătat că aproape toate măsurile propuse în PICA nu respectă cerințele legale pentru a fi cuantificabile și eficiente în rezolvarea problemelor specifice. Sunt atât de evazive încât este imposibil să se evalueze posibilul lor impact.

În consecință, conținutul Planului nu își atinge obiectivele, iar Primăria trebuie să îmbunătățească PICA pentru a îndeplini cerințele legale prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător – transpunerea Directivei 2008/50 / CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa. Anexele la directivă stabilesc nivelurile maxime ale anumitor poluanți. Limitele pentru PM10 și NO2 au intrat în vigoare în 2005 și, respectiv, 2010, dar de atunci au fost depășite în mod constant în România. În ciuda acestui fapt, guvernul român și autoritățile locale nu au reușit să ia măsuri adecvate pentru a proteja sănătatea cetățenilor lor. Excesele sunt înregistrate pe particule (PM10 și PM2.5) și dioxid de azot (NO2), ambele fiind dăunătoare sănătății umane.

În acest sens, Comisia Europeană a inițiat o acțiune contravențională împotriva României. Cea mai gravă poluare a aerului pe termen lung este cauzată de particulele de praf suspendate, PM10. Cele mai multe emisii de PM10 sunt înregistrate în regiunea București – una dintre cele mai poluate zone din Uniunea Europeană.

Oana Neneciu, director la Ecopolis, a declarat: „Statul român are obligația de a-și proteja cetățenii. Această obligație a fost încălcată de Primăria Municipiului București, iar locuitorii suferă consecințele cauzate de calitatea slabă a aerului pe care îl respirăm. Pentru informații corecte și independente cu privire la nivelul poluării aerului în București, Ecopolis a creat platforma www.aerlive.ro, iar pentru responsabilitatea Primăriei considerăm necesară acțiunea în instanță. ”

Raul Cazan, președintele 2Celsius, a spus: „Poluarea ridicată în București atât cu particule cât și cu NOx este o dramă de zece ani. Grupurile verzi au pledat neîncetat pentru o mai bună calitate a aerului, au stabilit sisteme alternative de contoare de aer în inițiativele științei cetățenești și au protestat fără rezultat. Prin urmare, declanșarea unei contestații judiciare în justiție a venit în mod firesc ca o acțiune finală împotriva unei serii de mandate iresponsabile din administrația locală din București. ”

Avocatul ClientEarth, Agnieszka Warso-Buchanan, a spus: „Nu există derogări de la Directiva UE privind calitatea aerului înconjurător. România, fiind membră a Uniunii Europene, este obligată să mențină poluarea aerului sub limitele stabilite de legea europeană. Dar Planul Integrat pentru Calitatea Aerului (PICA) pentru București este inadecvat și nu conduce la nicio îmbunătățire. Cu siguranță trebuie modificat. ”

În prezent, poluarea aerului este o urgență pentru sănătatea publică. Este responsabil pentru peste 27.000 de decese premature în România în fiecare an și pentru problemele cronice pulmonare și cardiace care afectează cel mai mult copiii. Autoritățile nu reușesc să protejeze cetățenii, așa că Ecopolis consideră că trebuie luate măsuri legale pentru a asigura un mediu curat pentru cetățenii Capitalei.

ClientEarth este o organizație caritabilă de drept de mediu, cu birouri în Londra, Bruxelles, Varșovia, Berlin și Beijing. A fost fondată în 2008 de James Thornton. În calitate de avocați și experți în mediu, ei folosesc legea pentru a cere guvernelor și altor companii să dea socoteală schimbărilor climatice, pierderii naturii și poluării.

Centrul pentru Politici Durabile Ecopolis este o organizație românească de mediu preocupată de problema poluării urbane de peste un deceniu. În 2011, organizația a lansat primul studiu independent cu privire la efectele poluării aerului din București asupra sănătății umane și de atunci a desfășurat numeroase acțiuni de advocacy pentru promovarea măsurilor de combatere a poluării urbane. În decembrie 2019, împreună cu Fundația ETA2U și 2Celsius ca parteneri, au lansat platforma independentă de măsurare a calității aerului Aerlive.ro. Platforma vizează monitorizarea poluării din București și informarea cetățenilor cu privire la efectele acesteia.

2Celsius este o organizație europeană de mediu, înregistrată în România, focalizată pe advocacy și cercetare climatică în Europa Centrală și de Est. Un membru cu drepturi depline al principalelor rețele de mediu ale UE, cum ar fi Transport&Environment, European Environmental Bureau și Rețeaua de Acțiune Climatică Europeană, 2C, în mai mult de zece ani, a derulat proiecte legate de transporturi curate, conservarea biodiversității, bioenergie și politici climatice. 2C se concentrează, de asemenea, asupra litigiilor strategice în cauzele climatice și de mediu atât la Curtea Europeană de Justiție, cât și la instanțele naționale. Organizația a dezvoltat, de asemenea, o ramură de producție media pe teme de mediu.

Pentru a evita încălzirea climatică catastrofală, trebuie să reducem radical emisiile și să creștem „vadul” de carbon – adică absorbția de carbon în ecosistemele naturale. Pădurile sunt cea mai bună speranță pentru a scoate carbonul din aer.

Dar ignorând avertismentele oamenilor de știință din întreaga lume și ale consilierilor proprii, UE a adoptat o politică de energie regenerabilă care promovează tăierea și arderea lemnului forestier ca fiind „neutru”, bazată pe ideea că pomii vor crește în viitor.

Directiva actuală privind energia regenerabilă a UE a extins recoltarea pădurilor pentru combustibil și a crescut emisiile de gaze cu efect de seră. Ne putem aștepta la mai multe daune aduse pădurilor și climei în temeiul directivei revizuite (RED II), care intră în vigoare în 2021.

Cu acest caz înregistrat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, 2Celsius, împreună cu alți 5 reclamanți din UE și SUA prezintă dovezi că bioenergia nu dăunează doar pădurilor și climei – dăunează și oamenilor. Reclamanții din Estonia, Franța, Irlanda, România, Slovacia și SUA oferă dovezi că exploatarea forestieră și arderea biomasei distrug patrimoniul cultural, accelerează distrugerea pădurilor antice și dăunează sănătății și bunăstării comunităților.

Cazul arată că promovarea UE de arderea lemnului forestier contravine promisiunilor Tratatului privind funcționarea UE: păstrarea și protejarea mediului, utilizarea resurselor naturale cu prudență, combaterea schimbărilor climatice, utilizarea științei pentru informarea politicii, faceți poluatorul să plătească.

Este timpul pentru acțiuni reale cu privire la climă – și recoltarea pădurilor pentru combustibil este o mare problema.

Tăieri abuzive în Parcul Național Domogled, Romania. Credit foto: Andrei Ciurcanu

Luni, 4 martie 2019, a fost înaintat la Curtea Generală Europeană din Luxemburg o cauză de stabilire a precedentului, care a contestat tratarea biomasei forestiere ca combustibil regenerabil în Directiva revizuită a energiei regenerabile din 2018 a Uniunii Europene (cunoscută sub numele de RED II). Cazul susține că RED II va accelera devastarea răspândită a pădurilor și va crește semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră, fără a ține cont de emisiile de CO2 provenite din combustibilii de lemn. Centralele electrice pe lemne emit mai mult CO2 pe unitatea de energie generată decât instalațiile pe cărbune, dar RED II consideră aceste emisii ca fiind zero. Tratarea biomasei forestiere ca energie regenerabilă cu conținut redus de zero sau cu emisii reduse de carbon atât în ​​RED I, cât și în RED II are și va continua să crească presiunea de recoltare asupra pădurilor din Europa și America de Nord pentru a răspunde cererii crescânde de combustibil din biomasă lemnoasă în UE.

Reclamanții – un grup de persoane și organizații neguvernamentale (ONG) – susțin că includerea biomasei forestiere ca sursă de energie regenerabilă în directivă este incompatibilă cu obiectivele de mediu ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, inclusiv:

„Păstrarea, protejarea și îmbunătățirea calității mediului, protejarea sănătății umane, utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale, promovarea măsurilor la nivel internațional pentru a face față problemelor de mediu regionale sau mondiale și, în special, combaterea schimbărilor climatice” (art.191 ( 1)).“

RED II obligă statele membre ale UE să atingă un obiectiv la nivelul UE de 32% consum de energie din surse regenerabile până în 2030 și este un element critic în obiectivul general al UE de a reduce emisiile de carbon cu 40% sub nivelurile din 1990 până în 2030. Cazul argumentează că la aprobarea textului directivei, Comisia Europeană, Parlamentul și Consiliul nu au ținut cont de datele științifice și tehnice disponibile cu privire la potențialul de recoltare și combustie de biomasă forestieră care ar dăuna ecosistemelor forestiere și de a submina obiectivele climatice. În ciuda avertismentelor consilierilor UE și a altor experți, RED II ignoră principiul precauției și principiile acțiunii preventive, așa cum se impune în tratat (art.191 (2-3)).

Reclamanții susțin că includerea biomasei forestiere în directivă încalcă drepturile și libertățile lor fundamentale. Fiecare a suferit și va continua să sufere, dăunează direct consecințelor politicii energetice a Directivei privind biomasa. Aceștia susțin că aceste încălcări nu sunt necesare și nici nu îndeplinesc cu adevărat obiectivele importante de protecție a mediului ale UE și, prin urmare, sunt impermeabile în conformitate cu Carta UE privind drepturile fundamentale (art. 32 și 57).

Dacă Curtea este de acord să audieze cazul cu cei șase reclamanți, ar fi prima dată când un ONG ar fi fost acordat în fața instanței pentru a contesta o lege sau un regulament al UE, astfel că cazul în sine este potențial de soluționare precedentă.

Mai multe familii din Europa și din afara ei au hotărât să dea în judecată Parlamentul European și Consiliul European la Tribunalul de pe lângă Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg deoarece permit emisii prea ridicate până în 2030 și nu-și protejează cetățenii împotriva poluării. Și-și riscă astfel mijloacele de trai. 2Celsius îl reprezintă pe reclamantul român, Petru Vlad, un cioban din satul Călene, Cugir, din munții Șureanu.

 

 

Plângerea adresată Curții Europene de Justiție afirmă că obiectivul actual al UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 40% până în 2030 față de nivelurile din 1990 este insuficient în ceea ce privește necesitatea reală de a preveni schimbările climatice periculoase, și incapabil să protejeze drepturile fundamentale ce țin de viață, sănătate, muncă și proprietate.

 

În total, acum sunt zece familii din România, Portugalia, Germania, Franța, Italia, Kenya, Fiji și Suedia, subliniază că schimbările climatice afectează deja traiul, locuințele, ocupația tradițională a familiilor și cultura acestora.

 

Acestea susțin că, ținând cont de cerințele reglementărilor europene și internaționale, UE ar trebui să definească un obiectiv mai ridicat de reducere a emisiilor pentru a proteja drepturile fundamentale ale cetățenilor. Ei solicită instanței să se pronunțe asupra faptului că schimbările climatice reprezintă o chestiune privind drepturile omului (și nu doar de diplomație plictisitoare), iar UE este responsabilă pentru a le proteja propriile drepturi, precum și pe cele ale copiilor de astăzi ori ale generațiilor viitoare.

 

Reclamanții spun că UE poate face mult mai mult pentru reducerea emisiilor.

 

„schimbările climatice sunt deja o problemă tratată în instanțele din țările europene și din întreaga lume. Familiile reclamanților își pun încrederea în instanțele UE și în sistemul judiciar pentru a-și proteja drepturile fundamentale de viață, sănătatea, munca și proprietatea care le sunt amenințate de schimbările climatice. Curțile UE trebuie să asculte acum aceste familii și să se asigure că ele sunt protejate”.

 

Bunicul familiei reclamantului francez, Maurice Feschet, un cultivator de lavandă din sud-estul Franței zice așa: „44% în șase ani!”

 

Concret, este vorba despre pierderea de recoltă în regiunea Provence din cauza impactului schimbărilor climatice.

 

„În politica europeană, există o urgență concretă de a face un pas înapoi și de a lua în considerare principiile democrației. UE trebuie să asculte acum cetățenii săi care sunt afectați de schimbările climatice și să pună în aplicare măsurile necesare pentru a le proteja”, încheie reclamantul francez.

 

Armando Carvalho, un mic întreprinzător portughez, și-a pierdut plantația de copaci în timpul incendiilor forestiere în 2017.

 

 

ARMANDO CARVALHO DIN PORTUGALIA. SCREENSHOT DIN FILMUL DOCUMENTAR PEOPLECLIMATECASE VIA YOUTUBE.

 

„La data de 15 octombrie 2017, apariția unui eveniment meteorologic unic și anormal a coincis cu o creștere a răspândirii incendiilor înfiorătoare care au afectat toate proprietățile și bunurile familiei mele. Ținând cont de cunoștințele și experiența mea forestieră și de lupta împotriva incendiilor din acele zile, aliniate la valorile conștiinței și ale cetățeniei, a trebuit să joc un rol activ în acest caz judiciar, deoarece știu că este de datoria UE să conducă și să acționeze în mod ambițios pentru a inversa ceea ce se întâmplă în urma schimbărilor climatice pe teritoriul său”, încheie portughezul.

 

Printre reclamanți mai e o familie germană care trăiește pe o insulă care ține de Schleswig Holstein la Marea Nordului și sunt mereu inundați de vreo 20 de ani încoace, apoi un grup de laponi – o organizație Sami – din nordul Suediei care se ocupă cu păstoritul renilor și care își pierd locurile de păscut: mai e un italian din zona alpină a Aostei afectat de topirea ghețarilor și de evenimentele extreme și două familii extra-europene, din Fiji și Kenya.

 

Organizația germană Protect the Planet suportă toate costurile legate de proces pentru a se asigura că familiile au o șansă să-și continue acțiunea și să își exercite drepturile.

 

Cea mai mare coaliție a ONG-urilor din Europa care se ocupă de probleme climatice și energetice, cu peste 150 de organizații membre din peste 30 de țări europene, reprezentând peste 1700 de ONG-uri, CAN Europe, sprijină această acțiune curajoasă a familiilor reclamante și recunoaște urgența de a acționa pentru protejarea drepturilor fundamentale.