Scrisoare deschisă cu privire la REPowerEU și la strategia UE privind energia solară către:

 

Excelența Sa Domnul Rumen Radev

Președinte al Bulgariei

 

Excelența Sa Domnul Petr Fiala

Prim-ministru al Cehiei

 

Excelența Sa Domnul Viktor Orbán

Prim-ministru al Ungariei

 

Excelența Sa Domnul Mateusz Morawiecki

Prim-ministru al Republicii Polonia

 

Excelența Sa Domnul Nicolae Ciucă

Prim-ministru al României 

 

Excelența Sa Domnul Eduard Heger

Prim-ministru al Slovaciei

 

Stimate domnule Președinte,

Stimați domni Prim-miniștri,

 

În contextul în care Comisia Europeană a aprobat Strategia UE privind energia solară, ca parte a Comunicării Comisiei Europene privind planul REPowerEU – care prezintă un set de acțiuni pentru a reduce dependența UE de combustibilii fosili din Rusia și pentru a accelera tranziția energetică – noi, în calitate de organizații ale societății civile, vă solicităm să deveniți campioni ai energiei solare. Este necesar să folosiți pe deplin potențialul energiei solare fotovoltaice pe acoperișuri, oferind în același timp cetățenilor și comunităților din țările noastre posibilitatea de a participa activ la tranziția energetică atât de urgentă către un sistem energetic sigur, echitabil, eficient și complet regenerabil.

 

Ne aflăm într-un moment istoric, în contextul în care se agravează urgențele umanitare, sociale și climatice. Ne confruntăm cu o schimbare de paradigmă la scara tranziției energetice necesare după invazia Rusiei în Ucraina. Economiile semnificative de energie (bazate pe principiul eficienței în primul rând și prin măsuri de reducere a consumurilor) și o implementare accelerată a energiei regenerabile locale durabile, cu oameni, comunități și biodiversitate în centrul atenției, nu numai că ne-ar îndepărta de combustibilii fosili care alimentează războiul, dar ne-ar readuce pe calea Acordului de la Paris, ar spori securitatea și independența energetică, reducând în același timp facturile consumatorilor și contribuind la reducerea sărăciei energetice (1).

Un sistem energetic descentralizat în care oamenii sunt susținuți să devină consumatori autonomi (prosumatori sau ca parte a unui grup sau a unei comunități) este o parte esențială a construirii unui sistem energetic rezilient, echitabil și independent. Într-un sistem energetic descentralizat, energia solară fotovoltaică de pe acoperișuri are un potențial enorm. Sistemele fotovoltaice pot fi instalate rapid, permițând gospodăriilor să treacă de la a fi simpli consumatori de energie la „producători autonomi” (prosumatori), preluând controlul producției de electricitate înapoi în mâinile lor și făcându-i participanți activi la tranziția justă către energia regenerabilă. Competitivitatea costurilor și accesibilitatea energiei solare fotovoltaice ce poate fi instalată pe acoperișuri fac din aceasta o soluție extrem de valoroasă la actuala criză a combustibililor fosili

Cu toate acestea, barierele legate de procesele administrative și de cadrele politice și economice blochează în continuare creșterea rapidă a capacităților de sisteme fotovoltaice pe acoperișuri, după cum demonstrează un nou raport. (2)

Prin urmare, vă solicităm să puneți de urgență în aplicare măsurile necesare (a se vedea anexa de mai jos), pentru a permite o dezvoltare fără precedent a energiei solare fotovoltaice pe acoperișuri, care va reprezenta primul pas important în revoluția panourilor solare pe acoperișuri. Acest lucru va permite cetățenilor și comunităților să se implice pe deplin în tranziția energetică echitabilă, pe măsură ce se instalează panouri solare fotovoltaice pe acoperișurile din regiunea noastră și se închide alimentarea cu gaze.

 

Cu deosebită considerație,

 

Denitza Petrova, Greenpeace – Bulgaria

Radostina Slavkova, Za Zemiata – Friends of the Earth Bulgaria

Svetoslav Stoykov, Institute for Circular Economy, Bulgaria & CEE Bankwatch Network

Barbora Urbanová, Centre for Transport and Energy, Cehia

Anna Kárníková, Hnutí DUHA – Friends of the Earth Cehia

Miriam Macurova, Greenpeace Cehia

Akos Eger, MTVSZ / NSC-FoE Ungaria

András Lukács, Clean Air Action Group, Ungaria

Csaba Lajtmann, Hungarian Climate Alliance, Ungaria

Ernő Kiss MNNSZ Hungarian Solar Energy Association, Ungaria

Martina Méhes, Energiaklub Climate Policy Institute, Polonia

Mirosław Proppé, WWF Polska / WWF Polonia

Wojciech Szymalski, Institute for Sustainable Development, Polonia

Jolanta Zientek-Varga, Społeczny Instytut Ekologiczny / Social Ecological Institute, Polonia

Tomasz Waśniewski, Fundacja „Rozwój Tak – Odkrywki Nie” / Foundation “Development YES – Open-Pit Mines NO”, Polonia

Stan Zdzisław Nitak, Fundacja GAP Polska / GAP Polonia

Dariusz Szwed, Zielony Instytut / Green Institute, Polonia

Patryk Białas, Stowarzyszenie BOMIASTO, Polonia

Maciej Wereszczyński, The Alliance of Associations Polish Green Network, Polonia

Piotr Antoniewicz, Akcja Demokracja, Polonia

Raul Cazan, 2Celsius, Romania

Marian Mândru, Greenpeace Romania

Kateřina Chajdiaková, Slovak Climate Initiative, Slovacia

Katarína Juríková, Greenpeace – Slovacia

Dana Mareková, Climate Coalition, Slovacia

 

ANEXĂ

MĂSURI-CHEIE PENTRU A PERMITE O MAI MARE DEZVOLTARE A ENERGIEI SOLARE FOTOVOLTAICE PE ACOPERIȘURI

Guvernanță:

 • Formularea de strategii cu obiective ambițioase și ținte clare, bazate pe o evaluare a barierelor și a potențialului de adoptare a energiei solare fotovoltaice pe acoperișuri.
 • Crearea unor mecanisme instituționale permanente, cu participarea unei categorii largi de părți interesate și a unor niveluri guvernamentale corespunzătoare, care să contribuie la monitorizarea politicii privind energia solară fotovoltaică pe acoperișuri.
 • Crearea și asigurarea unei finanțări suficiente pentru agențiile și entitățile locale și regionale din domeniul energiei regenerabile care sprijină cetățenii, IMM-urile și autoritățile locale.

 

Stimulente, subvenții și scheme de sprijin: 

 • Transpunerea integrală a RED II care permite prosumatorilor să primească o remunerație stabilă, inclusiv prin intermediul unor scheme de sprijin, după caz, pentru energia electrică din surse regenerabile produsă de ei înșiși, pe care o introduc în rețea. Aceasta ar trebui să reflecte valoarea de piață a energiei electrice respective și să ia în considerare valoarea pe termen lung a acesteia pentru rețea, mediu și societate.
 • Reducerea la minimum a impozitelor și subvenționarea panourilor solare, în special pentru comunitățile de energie și pentru gospodăriile cu venituri mici, sărace din punct de vedere energetic și vulnerabile.
 • Stimularea consumului autonom, inclusiv promovarea integrării sistemelor solare cu baterii pentru flexibilitate.
 • Obligativitatea energiei solare fotovoltaice pe toate clădirile noi începând cu 2025, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic; iar pentru clădirile existente, obligativitatea energiei solare fotovoltaice ca parte a strategiilor de renovare completă, prevăzută într-un certificat de renovare începând cu 2025, dacă este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Utilizarea rezonabilă a fondurilor europene și naționale disponibile în prezent pentru a subvenționa instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperișuri. Gospodăriile cu venituri reduse și comunitățile de energie, care nu au acces la piața financiară și nu pot primi împrumuturi bancare, ar trebui să fie vizate în mod special.

 

Proceduri de autorizare și administrative

 • Eliminarea autorizațiilor de construire și înlocuirea acestora cu avize sau rapoarte privind începerea activităților de instalare a panourilor fotovoltaice pe acoperișuri.
 • Îmbunătățirea (sau crearea, după caz) ghișeului unic sau a procedurilor de autorizare unică pentru procedurile administrative și de conectare la rețea și digitalizarea procedurilor administrative
 • Tarifele de rețea și taxele de distribuție ar trebui să fie reduse pe cât posibil, aplicabile numai în măsura în care se respectă principiul reflectării costurilor
 • Introducerea unui registru al instalațiilor de mici dimensiuni pentru a urmări evoluția energiei fotovoltaice pe acoperișuri.

 

Partajarea energiei și consumul autonom colectiv

 • Permiterea partajării energiei (prin intermediul rețelei de distribuție) și a consumului autonom colectiv prin transpunerea și punerea în aplicare a RED II.
 • Reducerea la minimum a cerințelor de proximitate și de dimensiune care constituie un obstacol în calea partajării energiei și a consumului autonom colectiv.
 • Stabilirea unor opțiuni flexibile pentru participarea părților interesate la sistemele colective în vederea mobilizării investițiilor, a unor noi modele de afaceri și a acceptării sociale necesare în rândul cetățenilor.
 • Partajarea energiei și consumul autonom colectiv de energie în clădirile de apartamente sau în structuri similare ar trebui să fie fezabile fără a fi necesară crearea unei comunități de energie.

 

Transformarea comunităților de energie într-un factor cheie

 • Transpunerea Directivei privind energia din surse regenerabile (RED II) și a Directivei privind piața energiei electrice, inclusiv elaborarea definițiilor comunităților de energie regenerabilă și a comunităților de energie ale cetățenilor și furnizarea unor cadre favorabile pentru dezvoltarea lor, cuprinzătoare și coerente.
 • Criteriile din definițiile UE ar trebui să fie reflectate și dezvoltate în mod clar și detaliat în legislația națională (deschidere și participare voluntară, autonomie, control eficient, proximitate geografică)
 • Desemnarea unei autorități care să urmărească și să monitorizeze punerea în aplicare a obiectivelor și a dispozițiilor privind comunitățile de energie
 • Punerea în aplicare a unor politici și măsuri de sprijinire a includerii gospodăriilor sărace din punct de vedere al asigurării necesarului de energie, a gospodăriilor cu venituri reduse și a gospodăriilor vulnerabile în proiectarea comunităților de energie regenerabilă (REC) și a comunităților de energie ale cetățenilor (CEC). 

Pe lângă măsurile menționate mai sus:

 • Lansarea de campanii de sensibilizare a publicului larg cu privire la beneficiile energiei solare fotovoltaice pe acoperișuri și asigurarea unui acces facil la informații
 • Elaborarea de programe de formare în domeniul energiei regenerabile pentru personalul administrativ, factorii de decizie politică la nivel național, regional și local; precum și programe de sprijin pentru a asigura instalatori, planificatori în domeniul energiei și arhitecți calificați corespunzător și într-un număr suficient
 • Instalarea de contoare digitale cu acces la date pentru utilizatorii de energie pentru a facilita planurile de consum autonom eficient (colectiv) și integrarea în rețea, asigurând în același timp protecția confidențialității datelor.
 • Pregătirea rețelei de distribuție pentru o implementare masivă a energiei solare fotovoltaice și a consumului autonom, în contextul mobilizării tuturor opțiunilor de flexibilitate.

 

(1) CAN Europe Briefing “Repower for the People”, mai 2022, https://caneurope.org/content/uploads/2022/05/Repower-for-the-People-Briefing-2.pdf 

(2) Implicarea cetățenilor și a comunităților locale în revoluția solară: Rooftop Solar PV Country Comparison Report, CAN Europe, mai 2022, https://caneurope.org/content/uploads/2022/05/Rooftop-Solar-PV-Country-Comparision-Report-2.pdf