Grupul de experți creat de ONU pentru evaluarea efectelor produse de schimbările climatice (IPCC – Grupul interguvernamental privind schimbările climatice) a publicat pe 28 februarie un nou raport care arată că schimbările climatice cauzează perturbări periculoase în natură, iar acestea vor afecta viețile a miliarde de oameni, în special populația care este deja vulnerabilă și are resurse limitate de protejare. Totodată, măsurile implementate până acum nu sunt suficiente, iar autoritățile trebuie să urgenteze acțiunile pentru limitarea creșterii temperaturii.

Acest raport este un puternic avertisment cu privire la consecințele inacțiunii”, a declarat Hoesung Lee, președintele IPCC. „Arată că schimbările climatice reprezintă o amenințare gravă și în creștere la adresa bunăstării omenirii și a planetei. Acțiunile noastre de astăzi vor modela felul în care oamenii se adaptează și cum natura răspunde la riscurile climatice.”

În următoarele două decenii, planeta se va confrunta cu multiple și inevitabile schimbări climatice și o creștere a temperaturii globale cu 1,5°C. Chiar și depășirea temporară a acestui nivel de încălzire va avea ca rezultat efecte suplimentare severe, chiar și ireversibile. În acest context, cele mai afectate vor fi comunitățile din zonele de coastă.

Acțiuni urgente necesare pentru a face față riscurilor tot mai mari

Multiplele valuri de căldură, secetele și inundațiile depășesc deja pragurile de toleranță ale plantelor și animalelor, ducând la extincția în masă a unor specii. Aceste extreme meteorologice au loc simultan, provocând un efect în cascadă, greu de gestionat. Condițiile climatice afectează grav resursele de hrană și apă pentru milioane de oameni, în special în Africa, Asia, America Centrală și de Sud și în Arctica.

Pentru a evita pierderile tot mai mari de vieți omenești, biodiversitate și infrastructură, este necesară o acțiune ambițioasă și accelerată de adaptare la schimbările climatice, în același timp cu reducerea rapidă și profundă a emisiilor de gaze cu efect de seră. Până în prezent, progresele în materie de adaptare sunt inegale și există decalaje tot mai mari între acțiunile întreprinse și ceea ce este necesar pentru a face față riscurilor tot mai mari, arată noul raport. Aceste decalaje sunt cele mai mari în rândul populațiilor cu venituri mai mici.

Acest raport recunoaște interdependența climei, a biodiversității și a oamenilor și pune mai mult accent pe integrarea științele naturale, sociale și economice față de evaluările IPCC anterioare”, a spus Hoesung Lee. „Subliniază urgența unei acțiuni imediate și mai ambițioase pentru a aborda riscurile climatice. Jumătățile de măsuri nu mai sunt o opțiune.”

Conservarea naturii este cheia pentru a asigura un viitor viabil

Există opțiuni de adaptare la un climat în schimbare, iar raportul oferă noi perspective asupra potențialului naturii nu numai de a reduce riscurile climatice, ci și de a îmbunătăți viața oamenilor.

Ecosistemele sănătoase sunt mai rezistente la schimbările climatice și oferă servicii esențiale pentru viață, cum ar fi hrana și apa curată”, a declarat Hans-Otto Pörtner, co-președintele Grupului de lucru II al IPCC. „Prin refacerea ecosistemelor degradate și prin conservarea eficientă și echitabilă a 30 până la 50% din pământul, apa dulce și habitatele oceanice ale Pământului, societatea poate beneficia de capacitatea naturii de a absorbi și stoca carbon și putem accelera progresul către dezvoltarea durabilă, dar sprijinul financiar și politic în acest sens este esențial”.

Oamenii de știință subliniază că schimbările climatice sunt influențate de tendințele globale, cum ar fi utilizarea nesustenabilă a resurselor naturale, urbanizarea în creștere, inegalitățile sociale, pierderile și daunele cauzate de evenimente extreme.

Evaluarea noastră arată în mod clar că pentru abordarea tuturor acestor provocări etse nevoie de o implicare generală, atât a guvernelor, a sectorului privat și a societății civile, care să lucreze împreună pentru a acorda prioritate reducerii riscurilor, precum și echității și justiției, în luarea deciziilor și investiții”, a spus Debra Roberts, Copreședintele Grupului de lucru II al IPCC.

Orașele vor fi puternic afectate de schimbările climatice

Acest raport oferă o evaluare detaliată a impactului schimbărilor climatice, riscurilor și adaptării în orașe, unde trăiește mai mult de jumătate din populația lumii. Sănătatea oamenilor, viețile și mijloacele de trai, precum și proprietățile și infrastructura critică, inclusiv sistemele energetice și de transport, sunt din ce în ce mai afectate negativ de pericolele cauzate de valurile de căldură, furtuni, secetă și inundații, chiar și de schimbările cu debut lent, cum ar fi creșterea nivelului mării.

Urbanizarea în creștere și schimbările climatice creează riscuri complexe, în special pentru acele orașe care se confruntă deja cu o creștere urbană prost planificată, niveluri ridicate de sărăcie și șomaj și o lipsă de servicii de bază”, a spus Debra Roberts. „Dar orașele oferă, de asemenea, oportunități pentru acțiuni climatice – clădirile verzi, sursele de încredere de apă curată și energie regenerabilă și sistemele de transport durabile care conectează zonele urbane și rurale pot duce toate la o societate mai incluzivă și mai echitabilă.”

Timpul de acțiune devine din ce în ce mai scurt

Schimbările climatice reprezintă o provocare globală care necesită soluții locale și de aceea contribuția Grupului de lucru II la cel de-al șaselea Raport de evaluare al IPCC (AR6) oferă informații regionale extinse pentru a permite o dezvoltare rezistentă la climă.

Raportul afirmă clar că dezvoltarea rezilienței în fața schimbărilor climatice este deja o provocare la nivelurile actuale de încălzire și va fi și mai dificil dacă încălzirea globală depășește 1,5°C, iar în unele regiuni, viața nu va mai fi posibilă dacă încălzirea globală depășește 2°C.

Finanțarea adecvată, transferul de tehnologie, angajamentul politic și parteneriatul conduc la o adaptare mai eficientă la schimbările climatice și la reducerea emisiilor. „Dovezile științifice sunt fără echivoc: schimbările climatice reprezintă o amenințare la adresa bunăstării umane și a sănătății planetei. Orice întârziere suplimentară a acțiunii globale concertate va pierde o fereastră scurtă și care se închide rapid pentru a asigura un viitor viabil”, a spus Hans-Otto Pörtner.

Raportul lansat pe 28 februarie de către Grupul de Lucru II reprezintă a doua parte a celui de-al șaselea Raport de Evaluare al IPCC (AR6), care va fi finalizat în acest an. Rezumatul pentru factorii de decizie din Raportul Grupului de Lucru II al IPCC, Schimbările Climatice 2022: Impacturi, Adaptare și Vulnerabilitate a fost aprobat duminică, 27 februarie 2022, de către 195 de guverne membre ale IPCC, printr-o sesiune virtuală de aprobare care a avut loc pe parcursul a două săptămâni începând cu pe 14 februarie.

Raportul realizat de Grupul de lucru II din cadrul ICPP este format a fost scris cu ajutorul a 270 de autori din 65 de țări și poate fi consultat accesând link-ul: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/