Combustibilii din deșeuri pot crea 20.000 de locuri de muncă în România

BRUXELLES, 22 Februarie 2015.

 

România are un potențial extraordinar pentru a transforma deșeurile din agricultură, cele forestiere, industriale sau din gospodării în biocombustibili cu emisii reduse, creând cel puțin 5000 de locuri de muncă în acest proces. Însă aceste joburi vor exista numai cu condiția ca Uniunea Europeană să își stabilească politici ambițioase pentru 2030 în ideea promovării combustibililor cu emisii reduse pentru transport, susținute de prevederi referitoare la salvgardarea sustenabilității. Acestea sunt rezultatele unui nou studiu al Consiliului Internațional pentru Transporturi Curate (ICCT) promovat de 2CELSIUS.

 

Noile locuri de muncă ar putea fi create în următoarele domenii:

 

  • 15.000 e locuri de muncă temporare în construcția a 27 de biorafinării.
  • 1000 de locuri de muncă permanente necesare pentru a opera aceste biorafinării.
  • 4000 de locuri de muncă necesare pentru colectarea materialelor reziduale.

 

Rezultatele sunt bazate pe datele oferite de biroul de statistică al Uniunii Europene, Eurostat, dar și din contribuțiile unei coaliții formate din inovatori în tehnologie și ONG-uri de mediu.

 

De-a lungul întregii Europe, ICCT a descoperit că utilizarea deșeurilor de la ferme, din păduri, din gospodării ori industrie ar putea genera combustibil pentru transporturi astfel încât să înlocuiască 37 de milioane de tone de petrol anual până în 2030, punând presiune de jos în sus pe prețul țițeiului. În context european, acest potențial tehnic ar fi egalul a 16% din cererea de combustibili de transport din UE la nivelul estimat al anului 2030. Pe acest drum, noua industrie ar putea crea aproape 300.000 de locuri de muncă în Europa.

 

“Chiar dacă se iau în considerare posibilele emisii indirecte, combustibilii alternativi obținuți din rafinarea reziduurilor oferă reduceri reale și substanțiale ale emisiilor de CO2”, spune Chris Malins, coordonatorul studiului. “Resursele ne sunt la îndemână, iar tehnologia există – provocarea este ca Europa să dea drumul politicilor-cadru care să permit investiții rapide”.

 

”Ministerele de resort din România (Agricultură, Mediu și Energie) ar trebui să ia seamă de importanța datelor arătate în acest studiu, pentru ca România să poată fi proactivă în negocierile purtate la Bruxelles – nu doar reacționară – și pentru a realiza mai mult decât venituri din vânzarea materiei prime de către agricultori, cum a fost cazul până acum cu biocarburanții din culturi agricole. În același timp, nu trebuie ignorat faptul că și în cazul acestor biocarburanți alternativi din deșeuri și reziduuri trebuie să se impună și să se respecte criterii de utilizare sustenabilă a materiei prime. Nu vrem să creăm un cadru prin care să permitem alte abuzuri în pădurile României, deja afectate de defrișări masive”, spune Mihai Stoica, campaigner la 2Celsius.

 

Următorul vot din Comisia pentru Mediu a Parlamentului European de pe 24 februarie va reprezenta sfârșitul primului act din tratativele purtate la Bruxelles pentru reformarea politicilor de biocarburanți europene. Votul europarlamentarilor din această comisie va fi important pentru a stabili o poziție de negociere a Parlamentului pentru dialogurile ulterioare cu Comisia și Consiliul. Acestă reformă a pornit după ce mai multe studii au arătat că biocarburanții din culturi agricole, meniți să reducă emisiile din sectorul de transport european, au intrat în competiție cu hrana și nu aduc economii semnificative de emisii de carbon pentru că acestea nu sunt contabilizate cum trebuie conform legislației.

 

Wasted: Europe’s untapped resource poate fi descarcat de aici.

 

Source: ICCT

Source: ICCT

 


No Replies to "Combustibilii din deșeuri pot crea 20.000 de locuri de muncă în România "


    Got something to say?

    Some html is OK

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.