În decembrie 2021, pe fondul Pactului Ecologic European și al Strategiei Europene de Reducere a Emisiilor de Metan, Comisia a publicat propunerea sa foarte așteptată (propunerea COM) pentru un regulament privind reducerea emisiilor de metan în sectorul energetic („Regulamentul UE privind metanul”).

Metanul este un gaz cu efect de seră puternic, de 82,5 ori mai puternic decât dioxidul de carbon într-un interval de timp de 20 de ani și responsabil pentru 25% din încălzirea globală a planetei. Concentrațiile atmosferice de metan sunt cele mai ridicate până acum, după ce au crescut cu aproape 10% în ultimii douăzeci de ani. Având în vedere impactul mare al metanului asupra climei, acțiuni urgente și ambițioase de reducere a emisiilor de metan, în același timp, planificarea unei renunțări treptate la combustibilii fosili este imperativă pentru a rămâne în limita de 1,5°C.

Emisiile antropice de metan provin din trei sectoare principale: energie, agricultură și deșeuri. Sectorul energetic cuprinde petrol, gaze fosile și cărbune. Pentru gazul fosil, care este el însuși predominant metan, emisiile apar de-a lungul întregului lanț de aprovizionare în timpul explorării, producției, colectării, procesării, lichefierii, regazificării, transportului, stocării, distribuției și utilizării. Pentru petrol și cărbune, pentru care metanul este un co- produs sau un produs secundar, emisiile de metan apar în principal la sau în jurul zăcămintelor de petrol sau a minei de cărbune în timpul explorării, producției, colectării și procesării. Această informare revizuiește mai întâi contextul propunerii COM înainte de a sublinia îmbunătățirile esențiale necesare pentru a se asigura că Regulamentul UE privind metanul este adecvat scopului și respectă angajamentele internaționale ale UE în materie de climă.

Concluzii:

Factorii politici din UE au responsabilitatea de a se asigura că reglementarea UE privind metanul este coerentă și în ton cu promisiunile făcute la nivel internațional, în special având în vedere importanța cu care UE a promovat acțiunile la Glasgow și nu numai. Din nefericire, propunerea COM reprezintă o încercare reticentă și per total slabă de reglementare a metanului, care necesită o îmbunătățire semnificativă din partea Parlamentului European și a Consiliului pentru a asigura credibilitatea UE pe scena internațională și pentru a oferi omenirii posibilitatea de a rămâne la 1,5°C.

Am elaborat un document comun de poziție, alături de partenerii europeni, în vederea îmbunătățirii Regulamentului EU privind metanul.