În martie 2019, 2Celsius împreună cu alți cinci reclamanți din șase țări, inclusiv SUA, au declanșat o procedură legală împotriva Uniunii Europene pe motiv că Directiva privind Energia Regenerabilă din 2018 (RED II) va distruge pădurile și va contribui la creșterea nivelului emisiilor de gaze cu efect de seră prin promovarea arderii lemnului ca sursă de energie regenerabilă. Pe 11 mai 2020, Curtea Europeană de Justiție a publicat un ordin al Curții Generale de la Luxemburg potrivit căruia petiția nu este validă, prin urmare nu va emite o hotărâre referitoare la anularea prevederilor legate de biomasă din RED II și nici nu va purcede la judecarea cauzei.

Reclamanții sunt organizații și cetățeni din Estonia, Franța, Irlanda, România, Slovacia și SUA. Dr. Mary Booth, directorul Partnership for Policy Integrity (PFPI), expert-martor în cadrul cazului, a declarat: „Nu suntem de acord cu ordinul Curții. Curtea ar trebui să anuleze prevederile referitoare la biomasă din RED III din cauza incompatibilității lor cu principii de bază ale legilor de mediu ale UE. Chiar echipa științifică a Comisiei Europene a susținut că criteriile de sustenabilitate incluse în RED II nu sunt suficiente pentru diminuarea schimbărilor climatice, o recunoaștere importantă a faptului că UE a folosit criteriul de sustenabilitate Potemkin care nu protejează pădurile și clima. Curtea Europeană trebuie să accepte acest caz de o importanță fundamentală pentru politicile climatice ale UE. Lucrăm cu aplicanții și echipa legală pentru a determina fezabilitatea unui apel împotriva deciziei de a opri accesul în instanță”.

Ordinul Curții nu e ceva neașteptat, judecătorii s-au pronunțat strict pe calitatea procesuală a reclamanților. Aceștia ar trebui să fie afectați în mod direct de prevederile Directivei transpuse în dreptul național și să arate că creșterea cererii de biomasă forestieră care duce la exploatări și mai intense ale pădurilor ar avea un impact direct asupra vieții și bunăstării reclamanților. Însă în contextul schimbărilor climatice, exploatările masive ale pădurilor afectează întreaga națiune și Uniunea Europeană în ansamblul său prin reducerea dramatică a capacității de absorbție a dioxidului de carbon atmosferic. Organizații de mediu precum 2Celsius din România sau WOLF din Slovacia s-au constituit  în ideea apărării interesului public care, prin Tratatele UE și Constituțiile naționale, presupune protejarea pădurilor  și, consecutiv, lupta împotriva schimbărilor climatice. Vom face apel„, a adăugat Raul Cazan, președintele 2Celsius.

De când a fost depusă plângerea, au apărut și mai multe dovezi despre daunele provocate de industria arderii de biomasă pentru energie, precum relatări privind tăieri în păduri seculare pentru peleți de lemn în British Columbia, Estonia, Munții Carpați din România. De asemenea, au apărut dovezi potrivit cărora poluarea aerului, inclusiv provenită de la arderea lemnului pentru energie, crește sensibilitatea la COVID-19. Tehnologia este sprijinită în prezent de subvenții majore. Un raport recent al UE arată că statele membre plătesc peste 6,5 milioane de euro în subvenții pentru facilitățile de ardere a biomasei pentru energie, o sumă care nu include și sprijinul adițional de creștere a cantității de lemn ars pentru energie în gospodării.

„UE și-a luat angajamentul de a ajunge la zero emisii net în 2050 și vrea să crească obiectivele de reducere a gazelor cu efect de seră. A plăti oamenii să ardă lemn pentru energie și a număra emisiile ca fiind zero, așa cum face UE, înseamnă distrugerea pădurilor și creșterea emisiilor. Este esențial să oprim această practică pentru a diminua schimbările climatice, ceea ce avem nevoie cu disperare”, a adăugat dr. Mary Booth.

Reclamanții din Estonia, Franța, Irlanda, România, Slovacia și SUA au înaintat cazul pe baza daunelor deja provocate de tăierile de arbori și arderea biomasei și pe baza anticipării impactului industriei în viitor pe măsură ce sprijinul financiar în această direcție continuă să crească.